Coordonare SSM

Coordonare SSM

Atributiile Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile:

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/ sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b) sa coordoneze punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56 din HG 300/2006, într-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006;

c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006 si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. c) din HG 300/2006, în functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

e) sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze fiind obligat sa-l prezinte la cerere Beneficiarului, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.

f) sa pastreze registrul de coordonare timp de 5 ani de la receptia finala a lucrarilor

g) sa intocmeasca planul de securitate si sanatate, in colaborare cu managerul/proiectantul lucrarii

h) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

i) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

j) sa stabileasca, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;

k) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

l) sa stabileasca, împreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

m) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

n) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

o) sa intocmeasca si sa completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale modificari cerute de Beneficiar

p) sa transmita beneficiarului, pe baza de proces-verbal, dosarul de interventii ulterioare dupa receptia finala a lucrarii

r) sa tina evidenta tuturor evenimentelor, incidentelor periculoase, accidentelor de munca si a accidentelor usoare si sa propuna masurile de prevenire corespunatoare;

s) sa informeze Beneficiarul in timp util, sa propuna si sa ia masuri pentru respectarea reglementarilor legislative in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Serviciile noastre

KIT GDPR

Consultanta resurse umane

RAISA STYLE SRL va ofera servicii externalizate de servicii resurse umane

Responsabil protectia datelor

RAISA STYLE va ofera servicii externalizate de DPO – RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR

SERVICII DPO - RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR

SERVICII RRU - RESURSE UMANE

Servicii - SSM

Notiunea de securitate si sanatate in munca reprezinta noua denumirea a celei de protectia muncii

Servicii - Situatii de Urgenta

Documentatia pe linie de prevenire si stingere a incendiilor si Asistenta periodica lunara pe linie

Servicii – Certificari ISO

Echipa profesionista de lead auditori in colaboarre cu organism de certificare acreditat RENAR va of

Verificare electrica P.R.A.M.

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratra

Consultanta Atestare ANRE

RAISA CONSULTING ofera servicii de consultanta in vederea obtinerii atestatului ANRE pentru orice ti

Acte si diplome

Avem experienta de peste 10 ani in domeniul consultantei si securitate sanatate in munca si situatii

Cursuri

Cursul se adresează tuturor celor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor privind legislaţia

Coordonare SSM

Atributiile Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii privin