Cursuri

Cursuri

1. Curs SSM – PROGRAM DE PREGATIRE ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA – 40 ore:

Cursul se adresează tuturor celor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor privind legislaţia de sanatate si securiate in munca.
Cursul se adresează, deasemenea angajatorilor care i-si asuma activitatea de prevenire si protectie in cadrul unitatii şi, respectiv, pentru reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Suportul de curs ete in conformitate cu cel al programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice ,HG 1425/2006 cu completarile si modificarile ulterioare prin HG 955/2010 si HG 1242/2011,şi cuprinde:
    1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;
    2. concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
    3. noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;
    4. noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderii şi/sau unităţii;
    5. acordarea primului ajutor.
Suportul de curs este avizat de catre Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă al ITM Hunedoare prin aviz nr.6/05.03.2012

» Aviz curs SSM – 40 ore 

» Cerere inscriere curs SSM – 40 ore 

RAISA STYLE – CURSURI – vă pune la dispoziţie:  lectori profesionisti cu o bogată experienţă practică în consultanţă şi audit SSO, suport de curs interactiv şi aplicativ, videoproiecţie, studii de caz, metode creative ,certificat de absolvire eliberat de către RAISA STYLE. 

Serviciile noastre

KIT GDPR

Consultanta resurse umane

RAISA STYLE SRL va ofera servicii externalizate de servicii resurse umane

Responsabil protectia datelor

RAISA STYLE va ofera servicii externalizate de DPO – RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR

SERVICII DPO - RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR

SERVICII RRU - RESURSE UMANE

Servicii - SSM

Notiunea de securitate si sanatate in munca reprezinta noua denumirea a celei de protectia muncii

Servicii - Situatii de Urgenta

Documentatia pe linie de prevenire si stingere a incendiilor si Asistenta periodica lunara pe linie

Servicii – Certificari ISO

Echipa profesionista de lead auditori in colaboarre cu organism de certificare acreditat RENAR va of

Verificare electrica P.R.A.M.

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratra

Consultanta Atestare ANRE

RAISA CONSULTING ofera servicii de consultanta in vederea obtinerii atestatului ANRE pentru orice ti

Acte si diplome

Avem experienta de peste 10 ani in domeniul consultantei si securitate sanatate in munca si situatii

Cursuri

Cursul se adresează tuturor celor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor privind legislaţia

Coordonare SSM

Atributiile Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii privin